Privacybeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

 

In onze hoedanigheid van computer hardware verkoop- en reparatiebedrijf, is SHS COMPUTER SRL eigenaar van de smartlaptops.nl webshop. SHS is geregistreerd bij de ECB onder nummer BE0475.215.173 en daarmee verplicht om een bepaalde hoeveelheid gegevens te verwerken, waarvan sommige persoonsgegevens zijn (informatie die u kan identificeren).

De bescherming van uw persoonlijke gegevens nemen wij zeer serieus en wij willen dat u zich veilig en zeker voelt wanneer u onze internetpagina's raadpleegt.  Daarom zorgen wij ervoor dat alle persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd die op 25 mei 2018 in werking is getreden").

Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is u te informeren over de verbintenissen en praktische maatregelen die SHS COMPUTER heeft genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.  Dit kan veranderen naar gelang van de wettelijke en bestuursrechtelijke context.

Bij wijziging wordt een nieuwe versie van het pricacybeleid op onze website gepubliceerd die dan onmiddellijk van kracht is. SHS COMPUTER raadt de gebruiker aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u dit privacybeleid en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij SHS COMPUTER de persoonsgegevens die u via de website en/of naar aanleiding van de op de website aangeboden diensten hebt verstrekt, overeenkomstig de in dit privacybeleid beschreven voorwaarden en beginselen worden verzamelt en verwerkt voor de hiervoor beschreven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

1. Garanties voor vertrouwelijkheid van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik.  Ze zullen nooit worden verkocht, gedeeld of meegedeeld aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Uw persoonsgegevens kunnen aan een derde worden verstrekt indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een overheidsvoorschrift, of indien een dergelijke verstrekking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of een strafrechtelijke procedure, in binnen- of buitenland.

Onze werknemers en medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de door hen verwerkte gegevens te respecteren.

2. Verzamelde gegevens

SHS COMPUTER zorgt ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verwerkt.

De categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden opgesomd:

- Naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum

- Bedrijfsnaam

- Ondernemingsnummer (+ BTW-nummer)

- Nationaal nummer

- E-mailadres

- Telefoon

- Wachtwoord

- Factuuradres (land, adres en nummer, stad, postcode)

- Leveringsadres (Land, Adres en nummer, Stad, Postcode)

- Biometrische gegevens (kopie van elektronische identiteitskaart of paspoort),

- Informatie over uw verbinding (IP-adres, locatie, enz.)

Deze gegevens worden verzameld wanneer u het online contact- en/of bestelformulier op onze website invult of wanneer u per e-mail of via chat contact met ons opneemt. Andere persoonsgegevens kunnen in een later stadium worden verzameld, bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van de bestelling. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de levering van onze goederen en diensten.

De geregistreerde persoonsgegevens kunnen transactie-informatie met betrekking tot uw aankopen omvatten, zoals gekochte artikelen, datum van aankoop, eventuele retourzendingen, betalingsstatus, betalingsgegevens.

Wij kunnen ook reacties of opmerkingen over gekochte producten registreren die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsenquêtes of marktonderzoek, of eventuele klachten die u bij ons indient.

In het kader van de verwerking van aan ons gerichte financieringsaanvragen worden ook de volgende gegevens verwerkt: aantal kinderen ten laste, bedragen van ontvangen salarissen, bedragen van kredieten en andere lasten, .....

In dit verband verwerkt SHS COMPUTER persoonsgegevens die de betrokkene of zijn familieleden zelf hebben verstrekt.

Daarnaast kunnen wij cookies gebruiken om de gebruiker te herkennen en hem/haar een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om zijn/haar technische keuzes te onthouden (bv. taal) en om eventuele fouten op onze site op te sporen en te corrigeren. Een cookie laat ons niet toe u te identificeren. Anderzijds registreren cookies informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die wij bij uw volgende bezoeken kunnen lezen. Wij informeren u dat u het opslaan van cookies kunt voorkomen door de parameters van uw internetbrowser aan te passen.

SHS COMPUTER verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en moedigt ouders of voogden aan hun kinderen op het Internet te begeleiden om deel te nemen aan en toezicht te houden op hun online activiteiten.

In geen geval verzamelen of verwerken wij gevoelige gegevens.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Voor een bezoek aan onze website is geen enkele vorm van registratie vereist, zodat u deze kunt bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren.

Om op uw verzoeken te kunnen reageren, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.

Deze informatie wordt gebruikt om u producten of diensten te leveren, om u een offerte te bezorgen, om u te factureren voor de producten en diensten die u hebt aangevraagd, om ze bij u af te leveren, om u producten en diensten aan te bieden die u zouden kunnen interesseren of gewoon om met u te communiceren voor andere voor de hand liggende doeleinden.

Met uw toestemming

- Om u nieuwsbrieven of andere promotie-e-mails te sturen waarop u zich hebt geabonneerd;

In overeenstemming met de wet kunnen wij u promotionele e-mails sturen over onze producten en diensten op basis van uw impliciete toestemming indien u ons uw e-mailadres hebt verstrekt als onderdeel van een aankoop. U kunt zich op elk moment kosteloos afmelden voor dit gebruik (u kunt zich afmelden door simpelweg op de link onderaan elke e-mail te klikken);

- Om uw deelname aan een van onze commerciële acties of prijsvragen te volgen en te verwerken;

- Om uw verzoek te behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of via onze klantendienst;

- Voor statistische doeleinden;

- Om de kwaliteit van de website en de aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;

- Om informatie over nieuwe producten en/of diensten toe te zenden;

- Voor direct-marketingdoeleinden;

- Een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken.

- Om uw wervingsverzoek op te volgen dat via onze "vacature" sectie is ingediend.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

4. Cookiebeleid:

 

a) Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij op de harde schijf van uw browser of computer opslaan. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Hiervoor gebruiken wij functionele cookies die u in staat stellen de website tijdens uw bezoeken gemakkelijker te gebruiken. Wij gebruiken ook niet-functionele cookies om statistieken over onze bezoekers te verzamelen en om onze website voor de toekomst te verbeteren.

Ons systeem zal cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt, tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd.

b) Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons in staat de website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën verzamelen echter niet systematisch informatie waarmee gebruikers van onze website kunnen worden geïdentificeerd. Zij helpen ons alleen om de werking van onze website te verbeteren, inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die zich op bepaalde delen van de Europese Unie richten, verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik en de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers en mobiele apparaten. Dit Cookiebeleid informeert u duidelijk en uitvoerig over de cookies die wij gebruiken en het doel ervan.

Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de privacyregels die van toepassing zijn op de website. Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over het verwijderen en blokkeren van cookies, kunt u terecht op de volgende website: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

c) Google Analytics

Een andere cookie die door deze website en mobiele app wordt gebruikt, is afkomstig van Google Analytics. Door deze cookie te gebruiken, weten we hoeveel bezoekers we op onze website en mobiele app hebben, waarom ze de website en mobiele app bezoeken, enz. Met deze informatie kunnen wij de website en de mobiele applicatie verbeteren. Deze cookie slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Google verstrekt meer informatie over privacy en cookies (http://www.google.com/policies/privacy/) en legt uit hoe u ervoor kunt kiezen geen informatie met Google Analytics te delen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245) of een specifieke plug-in voor dit doel te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

De reclamefuncties van Google die kunnen worden gebruikt, zijn voor remarketing (het tonen van advertenties voor goederen en diensten waarin u interesse hebt getoond) en rapportage over demografische gegevens en interesses. (https://support.google

.com/analytics/answer/3450482?hl=en). U hebt ook de mogelijkheid om te beheren hoe Google uw interesses kan gebruiken om relevante advertenties weer te geven.

(https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=fr).

 

Sommige advertenties op onze website en mobiele applicatie kunnen worden beheerd door een externe partij die ook cookies kan plaatsen. Deze worden onder meer gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde campagne altijd weer te zien krijgt. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor retargetting: dit betekent dat u een reclamecampagne te zien krijgt op basis van

uw vorig bezoek aan een andere website, bijvoorbeeld.

 

5. Recht van toegang, rectificatie en verzet

Indien u als gebruiker geregistreerd bent, hebt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens zelf te raadplegen en, indien nodig, te wijzigen door middel van uw login en wachtwoord. U kunt klikken op "Mijn account".  U krijgt dan de gelegenheid om uw persoonlijke gegevens bij te werken.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek "contactgegevens" van dit privacybeleid, kan de gebruiker, na bewijs van identiteit (door een kopie van de identiteitskaart bij te voegen), kosteloos een schriftelijke mededeling of een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben en die zijn verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor door de gebruiker gevraagde extra kopieën betaling verlangen van een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek via elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De gebruiker krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

Indien, ondanks onze inspanningen om de juistheid en de actualiteit van de gegevens te waarborgen, onjuiste informatie wordt geregistreerd, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

Indien u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking, kunt u dit doen. Dit is alleen het geval indien de verwerking niet noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen door of op grond van een wet, decreet of bevel, en indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen heeft om bezwaar te maken met betrekking tot uw bijzondere situatie (bijvoorbeeld in het geval dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt).

6. Recht om te worden vergeten

U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en verwijderd wanneer er geen toereikende reden is voor de verdere verwerking ervan of wanneer de persoon bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme reden is om die verwerking te rechtvaardigen.

Functionarissen voor gegevensbescherming kunnen het wissen van gegevens om specifieke redenen weigeren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting

7. Veiligheid en privacy

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door ons online verzamelde persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, wachtwoorden, beveiligde en gecodeerde toegang.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang (versleuteling van opgeslagen gegevens), openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

SHS COMPUTER heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies te voorkomen, de integriteit van de gegevens te bewaren en de toegang tot de gegevens te controleren.  Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen, worden voortdurend verbeterd en houden rekening met de technologische ontwikkelingen.

Overzicht van veiligheidsmaatregelen

Overzicht van de belangrijkste technische beveiligingsmaatregelen:

- Gebruik van een professionele antivirussoftware die systematisch wordt bijgewerkt;

- Installatie van een firewall op de werkstations en een algemene firewall op het netwerk;

- Gebruik van een wachtwoordbeleid (d.w.z. unieke inlogcodes en persoonlijke wachtwoorden die regelmatig worden aangepast);

- Systematisch beveiligde back-ups als bescherming tegen gegevensverlies;

- Bescherming van de fysieke toegang tot persoonsgegevens voor degenen die uit hoofde van hun functie geen toegang behoeven te hebben;

- Geen gebruik van onbeveiligde harde schijven;

- Gebruik van encryptietechnieken voor de opslag van persoonsgegevens;

- Fysieke beveiliging van de toegang tot de ruimten waar persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen (door middel van beveiligingscodes).

 Overzicht van de belangrijkste organisatorische maatregelen :

- Algemeen beleid inzake voorlichting van het personeel over privacybescherming ;

- Organisatie van periodieke opleidings- en bewustmakingssessies voor het personeel over het beheer van persoonsgegevens;

- Opstelling van vertrouwelijkheidsclausules met werknemers die persoonsgegevens beheren;

- Toepassing van persoonsregistratie- en identificatiesystemen om de toegang tot gebouwen te controleren, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot bedrijfsterreinen;

- Benoeming van een IT-beveiligingsfunctionaris;

- Gebruik van papierversnipperaars of andere middelen om vertrouwelijke gegevens te vernietigen;

- Gebruik van een specifieke procedure voor het verwijderen van persoonsgegevens van afgedankte opslagmedia en apparatuur (bv. laptops en smartphones) en van apparatuur die door werknemers die het bedrijf verlaten, wordt teruggebracht;

Onze computergegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op een server op een beveiligde locatie, onze gegevens op papier worden bewaard in archiefruimten die alleen toegankelijk zijn voor bepaalde werknemers.

Alleen bevoegde werknemers van SHS COMPUTER hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Ieder van hen is op de hoogte gesteld van het privacybeleid van SHS COMPUTER en dient zich daaraan te houden.

 

8. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, tenzij het bewaren van de gegevens verplicht is op grond van de wet, een decreet of een bevel (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

Zij zullen uit onze database worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor de door de wet vereiste bewaring en indien u uw recht op wissen geldig hebt uitgeoefend.

 

9. Internet markeringen

Wij kunnen informatie verzamelen en verwerken over uw bezoek aan onze website, zoals de pagina's die u bezoekt, de website die u direct voorafgaand aan uw bezoek bezocht en de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze informatie stelt ons in staat de inhoud van de site te verbeteren en statistieken op te stellen over personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoeksdoeleinden.

In het huidige document van de Europese Commissie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen "nuttige", niet-persoonlijke cookies en reclame-gerelateerde cookies. In het document wordt uitgelegd dat technische cookies, cookies voor het meten van het publiek en analytische cookies zullen worden getolereerd zonder dat daarvoor toestemming nodig is. Dit zal niet het geval zijn voor cookies van derden, die duidelijk onder de nieuwe regels vallen, en die zullen moeten worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker voor elke verrichte behandeling.

Cookies worden in de GDPR slechts één keer genoemd, omdat de verordening zo algemeen mogelijk wil zijn. Niettemin worden zij ook genoemd in de voorgestelde evolutie van de e-privacyrichtlijn, die moet worden geactualiseerd en samen met de EU-verordening moet worden toegepast (binnen 6 maanden tot 2 jaar na 25 mei 2018).

Wat we tot nu toe weten:

- Cookies die essentieel zijn voor de werking van de site worden nog steeds getolereerd

- Sommige Analytics-cookies worden getolereerd als ze overeenstemmen met de activiteit van de site en de gebruiker geen schade berokkenen

- Reclamecookies kunnen worden verboden

Onze website maakt gebruik van cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, terwijl andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Indien de gebruiker zijn beheer wenst aan te passen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het gedeelte "Cookiebeheer" van deze bepaling.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies.

 

10. Persoonsgegevens en kinderen

De diensten die op onze website beschikbaar zijn, zijn bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Wij houden ons strikt aan de wetten die bedoeld zijn om kinderen te beschermen.

 

11. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel SHS COMPUTER alles in het werk stelt om uw privacy te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk alleen mogelijk als u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te beschermen.

Bij het gebruik van de door SHS COMPUTER georganiseerde diensten, bent u verplicht om

 

    de vertrouwelijkheid van alle gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord) te waarborgen, zodat deze gegevens alleen voor u toegankelijk blijven.

    een veilig wachtwoord te kiezen. Dit betekent dat het minstens 8 tekens lang moet zijn, een combinatie van zowel letters als andere tekens, die in een volgorde zijn geplaatst die niet gemakkelijk kan worden achterhaald.

    geldige en bruikbare contactinformatie te verstrekken, zodat binnen een redelijke termijn en op een redelijk vertrouwelijke manier contact met u kan worden opgenomen.

    te zorgen voor de beveiliging van uw werkstation (up-to-date antivirussoftware)

 

12. Links naar andere websites

Dit beleid inzake gegevensbescherming is alleen van toepassing op onze site, niet op websites die eigendom zijn van derden. Van tijd tot tijd bieden wij links aan naar andere websites waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat deze sites aan de hoogste normen voldoen. Gezien de aard van het internet kunnen wij echter niet instaan voor het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van de websites waarnaar wij een link verschaffen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites dan de onze.

 

13. In geval van gegevenslekken

SHS COMPUTER zal de Klant gedetailleerd informeren indien een datalek met een mogelijke impact op de klant heeft plaatsgevonden en toe te schrijven is aan de klant, uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat SHS COMPUTER er kennis van heeft genomen.

SHS COMPUTER zal de llant op eigen initiatief alle beschikbare informatie over het uitlekken van gegevens meedelen, in het bijzonder de aard en de omvang van de persoonsgegevens en de geplande beveiligingsmaatregelen.

Desondanks heeft SHS zelfs in het geval van een datalek de voorzorgsmaatregel genomen om alle eindgebruikersgegevens zwaar te versleutelen, waardoor de gestolen gegevens onbruikbaar worden.

 

14. Als onderdeel van onze in-store back-up opdrachten

Bij de uitvoering van onze back-up opdrachten nemen wij alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten worden beschermd.

15. Hoe kunt u ons bereiken

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens of als u ons aanbevelingen of opmerkingen ter verbetering van de kwaliteit ervan wilt doen toekomen, kunt u contact met ons opnemen per post op bovenstaand adres of per e-mail op compta@shscomputer.be

 

SHS Computer SPRL - Chaussée Freddy Terwagne 2a in 4480 Hermalle sous Huy.

 

Gegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens:

Irène Schoonbroodt 

Voorwaarden voor gebruik

 

Intellectuele eigendom

 

Deze site is auteursrechtelijk beschermd, alle rechten voorbehouden.

 

Voor elke reproductie en/of herdistributie van inhoud, op welke wijze dan ook, moet specifiek toestemming worden verleend door SHS Computer via info[@]shscomputer.be

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens (producten, artikelen, foto's, logo's) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten in het bezit van SHS Computer. Bijgevolg mag niets van deze informatie worden gereproduceerd, gewijzigd, doorgegeven, herverdeeld, vertaald, verkocht, commercieel geëxploiteerd of hergebruikt op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SHS Computer.